Święty i nieświęty gniew

Jak odróżnić zwyczajny ludzki gniew od świętego gniewu?

Niech żyje przyjaźń

Przyjaźń możemy budować na każdym etapie życia oraz we wszystkich relacjach międzyludzkich.

Igor Mitoraj i jego rzeźby

W najnowszym numerze artykuł poświęcony twórczości zmarłego 6 X 2014 roku Igora Mitoraja.

A co po spowiedzi?

Sakrament pojednania nie kończy się z chwilą opuszczenia konfesjonału.

"Życie Duchowe", Jesień 80/2014

Co robić, by spowiedź przynosiła poczucie duchowej odnowy i umocnienie w wierze.

Numery Życia Duchowego

Polecamy książki z duchowości

Polecamy płyty CD i MP3 z duchowości