Historie małżeńskie

Dlaczego w małżeństwie czasami jest głęboka i ciepła miłość, a czasami raniąca nienawiść?

Skrupuły - moralna buchalteria

Skrupuły mogą być próbą, której sprostanie wzmocni człowieka i otworzy na nowe horyzonty.

Naucz nas, Panie, liczyć dni nasze

Przemijalność woła o Innego nie po to, by się stać Innym, ale by z Innym przemijać.

"Życie Duchowe", Jesień 80/2014

Co robić, by spowiedź przynosiła poczucie duchowej odnowy i umocnienie w wierze.

Święty i nieświęty gniew

Jak odróżnić zwyczajny ludzki gniew od świętego gniewu?

Numery Życia Duchowego

Polecamy książki z duchowości

Polecamy płyty CD i MP3 z duchowości