Modlitwa uświęcenia czasu

Leon Knabit OSB o modlitwie psalmami

Odczytać Boży zamiar

Podstawą życia w każdym stanie jest życie duchowe.

Ewagriusz o obżarstwie i nieczystości

Mnich z Pontu obżarstwo i nieczystość umieszcza na początku listy wad głównych.

Czy kaznodzieja może obrażać?

Nie powinien! Nie taki jest bowiem cel głoszenia kazań i homilii.

Numery Życia Duchowego

Polecamy książki z duchowości

Polecamy płyty CD i MP3 z duchowości