Żywe słowo porusza serce

Żywe słowo daje życie, także przez ból i trudne emocje.

Obrazy bez urazy

Ukazał się letni numer "Życia Duchowego".

Jarzmo ojcostwa jest słodkie

Ojcostwo jest jarzmem, ale słodkim, jest brzemieniem, ale lekkim.

Milczenie w Ćwiczeniach duchownych

Słowo rodzi się z milczenia i dopełnia się w milczeniu.

Serce Jezusa symbolem miłości

Pius XII o Sercu Jezusa.

Numery Życia Duchowego

Polecamy książki z duchowości

Polecamy płyty CD i MP3 z duchowości