Prenumerata "Życia Duchowego"

PRENUMERATA KRAJOWA

Cena 1 egz. w prenumeracie 13.70 (w sprzedaży 16.80 zł).

Koszt prenumeraty rocznej 54.80 zł, półrocznej 27.40 zł.

Koszty wysyłki na terenie kraju pokrywa Wydawnictwo WAM.

Wpłaty należy dokonywać na blankiecie przekazu bankowego, podając imię, nazwisko i dokładny adres abonenta, na konto:

Wydawnictwo WAM
Prenumerata Czasopism
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
BNP PARIBAS
nr rachunku: 64 1600 1013 1846 0358 6000 0006

tel.: 12 629 32 91, fax: 12 430 32 10
e-mail: prenumerata@wydawnictwowam.pl

Prenumeratę przyjmujemy przez cały rok.

 

PRENUMERATA ZAGRANICZNA

Koszt prenumeraty rocznej 1 egz. wynosi:

Europa - 25 euro
poza Europą - 50 dolarów

IBAN: PL 75 1600 1013 1846 0358 6000 0002 (dla wpłat w USD)
IBAN: PL 48 1600 1013 1846 0358 6000 0003 (dla wpłat w EUR)
SWIFT: PPABPLPK

Wpłat dewizowych i złotówkowych można dokonywać na wyżej wymienione konto. Prenumeratorów, którzy decydują się na opłacenie prenumeraty za pomocą przelewu bankowego z zagranicy, prosimy o przesłanie oddzielnej informacji o dokonanej wpłacie wraz z dokładnym adresem abonenta, na adres:

Wydawnictwo WAM
Prenumerata Czasopism
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

tel. 0048 (12) 629 32 91, fax: 0048 (12) 430 32 10

Przyjmujemy zamówienia na numery archiwalne "Życia Duchowego"

Numery Życia Duchowego