Jerzy Zakrzewski SJ

Jerzy Zakrzewski SJ (1947-2016), teolog, rekolekcjonista i spowiednik, tłumacz między innymi pism Hansa Ursa von Balthasara. Zachorował na stwardnienie rozsiane wkrótce po święceniach kapłańskich, podczas studiów w Niemczech.

Publikowane artykuły: