Marek Tomczyk OSPPE

(ur. 1971), paulin, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, stypendysta na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria), wykładał „Psychologię wartości” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Studiach Podyplomowych Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie. Kilkanaście lat posługiwał w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Miłości (Missionaries of Charity) założonym przez św. Matkę Teresę z Kalkuty.

Publikowane artykuły: