Jezus kocha nas i czeka na nas

Medytacje o adoracji Najświętszego Sakramentu
Józef Augustyn SJ
Produkt można zakupić na
Cena det.
19.90 zł
Niniejsze nagranie to zapis skupienia rekolekcyjnego prowadzonego przez Józefa Augustyna SJ w parafii Dąbrowa Tarnowska, w której odbywa się całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. We wprowadzeniach do modlitwy, które mają charakter medytacji, Autor podejmuje rozważania na temat istoty adoracji Najświętszego Sakramentu, jej metody, owoców, trudności. Nagrane skupienie przekonuje, że modlitwa adoracji jest możliwa w życiu każdego człowieka wierzącego i bardzo potrzebna świeckim i duchownym, młodzieży i ludziom dorosłym.

Konferencje z duchowości na płytach CD i MP3