Focjusz

Henryk Paprocki
Produkt można zakupić na
Cena det.
9.43 zł

Focjusz należy do postaci, które w znaczący sposób wpłynęły na dzieje chrześcijaństwa. Już za swojego życia spotykał się z uwielbieniem zwolenników i gorącą nienawiścią wrogów, a po śmierci przez kilka wieków budził kontrowersje wśród historyków Kościoła. Jedni nazywali go ojcem schizmy, dla innych był świętym walczącym o jedność chrześcijaństwa.
Kolejna książka z serii Wielcy Ludzie Kościoła przybliża tę postać, umieszczając ją na tle burzliwych dziejów chrześcijaństwa IX wieku. Autor, odwołując się do historii soborów tego stulecia i przedstawiając kierunki rozwoju ówczesnego Kościoła, umożliwia czytelnikowi całościowe spojrzenie na osobę jednego z największych patriarchów i rolę, jaką odegrał.

Wielcy ludzie Kościoła