Sentencje Ojców Pirke Awot

Z komentarzem Pawła Śpiewaka
Produkt można zakupić na
Cena det.
28.48 zł

Nie czyń bliźniemu swemu tego, co ci niemiłe.

To jest cała Tora, reszta jest komentarzem.
Teraz idź i się ucz.
Hillel

Sentencje Ojców - po hebrajsku Pirke Awot - są zbiorem żydowskich pouczeń etycznych spisanych przez starożytnych rabinów. To wyjątkowe dzieło stanowi jeden z traktatów Miszny i wchodzi w skład Talmudu. Tradycyjnie sentencje są odczytywane w okresie między Paschą a świętem ofiarowania Tory.

Studia nad Talmudem i Torą rozwijają w nas doskonałość w relacjach międzyludzkich, nastawieniu do siebie i więzi z Bogiem. Na drodze do doskonałości potrzebne są nam zarówno wiedza, jak i nakazy etyczne. To one mają nas dyscyplinować i uczyć panowania nad sobą.Mądrość zawarta w Sentencjach Ojców to sztuka dobrego życia zapisana w krótkich zdaniach, tak cenionych przez tradycję żydowską.

Paweł Śpiewak (ur. 17 kwietnia 1951 w Warszawie) - socjolog i historyk idei, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Jego komentarze w "Tygodniku Powszechnym" przybliżają mądrość tradycji żydowskiej. Wśród wielu jego prac znajdujemy takie jak: Teologia i filozofia żydowska wobec Holocaustu (słowo/obraz terytoria, 2013) oraz komentarze do: Pięć ksiąg Tory (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012) i Księga nad księgami. Midrasze (Znak, 2004).

Książki dotyczące życia i wiary