Chrześcijanin żyje od Paschy do Paschy

Zmartwychwstanie (Noli me tangere) – fresk Giotto di Bondone (Domena publiczna za: Wikipedia)

***

Chrześcijanin żyje od Paschy do Paschy – mówi najstarsza tradycja Kościoła.

A Pascha to najpierw przejście Pana, a potem nasze przejścia wraz z Nim przeprowadzającym nas od zimy do wiosny (w przyrodzie), od niewoli do wolności (wyjście Izraela z niewoli egipskiej), ze śmierci do życia (Jezus Chrystus zmartwychwstały i nasz chrzest święty).

Niech ta nadchodząca Pascha Pana – zwana przez nas Wielkanocą – będzie dla nas doświadczeniem radości i zwycięstwa życia w budzącej się przyrodzie, doświadczeniem wolności zagrożonej i ciągle odzyskiwanej oraz tego, co najważniejsze w tej perspektywie, którą otworzył i nieustannie otwiera nam Jezus Chrystus Zmartwychwstały. Dzielmy się tym doświadczeniem jak potrafimy: i wielkanocnym jajkiem, i pomagając zniewolonym na różne sposoby, i głosząc ewangeliczną radość Zmartwychwstania, które już dokonało się w Chrystusie i którego nadzieja nas niesie…

Tego życzymy sobie i wszystkim naszym Czytelnikom.

Redakcja „Życia Duchowego”

Numery Życia Duchowego