Redakcja kwartalnika "Życie Duchowe"

Redaktor naczelny:
Stanisław Łucarz SJ

Wydawca:
Wydawnictwo WAM
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków

Redaguje zespół:
Józef Augustyn SJ, Marek Blaza SJ, Tadeusz Hajduk SJ, Dariusz Kowalczyk SJ, Wacław Królikowski SJ, Tomasz Oleniacz SJ, Katarzyna Stokłosa (sekretarz redakcji), Damian Strączek, Artur Wenner SJ

Opracowanie graficzne:
Anna Jędrusiak, Tetiana Leonova

Skład:
Andrzej Sochacki

WWW:
Rafał Leśniak

Numery Życia Duchowego