św. Tomasz

powiązane treści:

  1. Życie Duchowe • LATO 103/2020

    Sumienie sumienia
    Letni numer „Życia Duchowego” zatytułowaliśmy „Sumienie sumienia”, ponieważ zależy nam na refleksji nie tyle nad sumieniem, co nad czynnikami, które formują sumienie.