Dariusz Dańkowski SJ

(ur. 1967), wykładowca filozofii politycznej, katolickiej nauki społecznej i etyki biznesu w Akademii „Ignatianum” w Krakowie, dyrektor portalu jezuici.pl. Opublikował między innymi: Rawls on Religion in Public Debate.

Publikowane artykuły: