O "Życiu Duchowym"

Kwartalnik "Życie Duchowe" ukazuje się od 1994 roku (nr ISSN 1232-9460). Jest pismem o charakterze egzystencjalno-duchowym, skierowanym do osób świeckich i duchownych. Podejmuje problemy z zakresu teologii, psychologii, życia społecznego, kultury i sztuki. Ma charakter monograficzny. Pragnie pomagać w rozwoju duchowym i intelektualnym. Publikujemy teksty znanych i cenionych autorów.

Działy pisma:

Temat numeru
zbiór artykułów stanowiących wielostronne ujęcie wiodącego tematu

Duchowość Ćwiczeń
o duchowości ignacjańskiej

Modlitwa i życie
wprowadzenia do medytacji, teksty klasyków duchowości, artykuły o modlitwie

Pomódl się
propozycje punktów do osobistej medytacji

Z historii duchowości
wybór tekstów z literatury ascetyczno-mistycznej

Rozmowy duchowe
z ciekawymi osobistościami Kościoła, życia społecznego i kulturalnego

Świadectwa
na temat osobistego życia duchowego

Słowo, obraz, czyn
omówienia dzieł sztuki, recenzje filmów i wydarzeń kulturalnych

Lektury
recenzje dobrych książek

Tematy "Życia Duchowego" w 2018 roku:

Postklerykalizm (Zima 93/2018)
Wymowne milczenie (Wiosna 94/2018)
Od młodości do samodzielności (Lato 95/2018)
Słowa wiary godne (Jesień 96/2018)

Numery Życia Duchowego