Ks. Stanisław Lekavy

(1930-2020), kapłan diecezji ostrawsko-opawskiej, duszpasterz sanktuarium Matki Bożej w Zlatych Horach na północy Moraw. Opublikował: Křiž jsem kázal, křiž jsem snášel (rozmowy z ks. Lekavym, fragmenty także po polsku: Z więzienia do kapłaństwa).
1

Publikowane artykuły: