Tomasz P. Terlikowski

(ur. 1974), dr filozofii, dziennikarz, publicy­sta, tłumacz, pisarz i działacz katolicki. W la­tach 2014–2017 redaktor naczelny Telewizji Re­publika, od 2017 roku dyrektor programowy tej stacji. Ostatnio opublikował: Franciszek Blachnicki. Ksiądz, który zmienił Polskę; Kie­dy kończy się życie. Rozmowy o konsekwen­cjach rozwoju medycyny; Alicja Lenczewska. Świadectwo życia.

Publikowane artykuły: