Ks. Józef Naumowicz

(ur. 1956), profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowca patrologii i języków klasycznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. Opublikował m.in.: Filokalia. Teksty o modlitwie serca.