elegia epistolarna

powiązane treści:

  1. List Marii Magdaleny do Zmartwychwstałego

    Wśród renesansowych utworów znajduje się łaciński tekst "Maria Magdalena Iesu Christo" („Maria Magdalena do Jezusa Chrystusa”). Liczy on 156 wersów i ma formę poetyckiego listu, który pisze Maria Magdalena do Jezusa po Jego Zmartwychwstaniu. Autor utworu to niemiecki humanista Helius Eobanus Hessus (1488-1540).