literatura

powiązane treści:

 1. List Marii Magdaleny do Zmartwychwstałego

  Wśród renesansowych utworów znajduje się łaciński tekst "Maria Magdalena Iesu Christo" („Maria Magdalena do Jezusa Chrystusa”). Liczy on 156 wersów i ma formę poetyckiego listu, który pisze Maria Magdalena do Jezusa po Jego Zmartwychwstaniu. Autor utworu to niemiecki humanista Helius Eobanus Hessus (1488-1540).
 2. Leksykon pisarzy katolickich

  Z ks. Wiesławem Wilkiem, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, rozmawia Józef Augustyn SJ
  W wywiadzie dla "Życia Duchowego" ks. Wilk mówi: "Wybierając lekturę, trzeba szukać książek dobrych, czyli takich, w których opowiedziana historia nie skupia się na sprawach powierzchownych i oczywistych, ale ma drugie, głębsze dno znaczeniowe. Bo właśnie te książki mają siłę oddziaływania i kształtowania naszej duchowości".
 3. O Wydawnictwie WAM

  Z Henrykiem Pietrasem SJ, dyrektorem Wydawnictwa WAM, rozmawia Józef Augustyn SJ
  Henryk Pietras SJ przedstawia historię Wydawnictwa WAM, najstarszego wydawnictwa katolickiego w Polsce. Mówi m.in.: "Pierwszą 'prawdziwą' książką wydaną w roku 1872 była 'Ewangelia według św. Mateusza', z naukowym komentarzem o. Stanisława Stojałowskiego. Cały nakład tej książki został jednak oddany na przemiał, ponieważ w owym komentarzu cenzorzy doszukali się treści socjalistycznych".