renesans

powiązane treści:

  1. List Marii Magdaleny do Zmartwychwstałego

    Wśród renesansowych utworów znajduje się łaciński tekst "Maria Magdalena Iesu Christo" („Maria Magdalena do Jezusa Chrystusa”). Liczy on 156 wersów i ma formę poetyckiego listu, który pisze Maria Magdalena do Jezusa po Jego Zmartwychwstaniu. Autor utworu to niemiecki humanista Helius Eobanus Hessus (1488-1540).
  2. Barokowa muzyka jezuitów

    W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia oraz na początku obecnego na muzycznym rynku południowoamerykańskim ukazało się wiele płyt z nagraniami muzyki dawnych redukcji jezuickich. Wśród nich między innymi: Misiones de Chiquitos - płyty, które w dwóch częściach prezentują nagrania z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego z lat 1996-2002.