Krzysztof Wons SDS

Krzysztof Wons SDS (ur. 1959), dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, wykładowca teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, redaktor naczelny "Zeszytów Formacji Duchowej". Ostatnio opublikował: Więź z Jezusem i kontemplacja ewangeliczna.