Stanisław Grygiel

Stanisław Grygiel (ur. 1934), profesor filozofii, kierownik Katedry Filozofii Człowieka na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W Polsce opublikował m.in.: Ojczyzna jest zawsze trochę dalej; Kim jest człowiek; W kręgu wiary i kultury.