Anna Bałchan

(ur. 1965), siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, z zawodu mechanik obróbki skrawaniem, ukończyła teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Szkołę Psychoterapii Krótkoterminowej i Dialogu Motywującego, prezes Stowarzyszenia Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. Opublikowała: Kobieta nie jest grzechem. Z siostrą Anną Bałchan SMI o problemie prostytucji (i nie tylko) rozmawia Katarzyna Wiśniewska.

Publikowane artykuły: