Hieronim Fokciński SJ

(1937-2018), doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, relator Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych, członek Associazione Archivistica Ecclesiastica, Commissione Internazionale per la Bibilografia dell'Archivio Vaticano. Odznaczony Krzyżem Oficerskim, a następnie Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o historii Kościoła w Polsce, popularyzowanie polskiej kultury i działalność na rzecz społeczności polskiej we Włoszech, doktor honoris causa Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.