Tomasz Špidlik SJ

Tomasz Špidlik SJ (ur. 1919), czeski kardynał, wykładowca patrystyki i teologii duchowości w Papieskim Instytucie Wschodnim i Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W języku polskim ukazały się między innymi książki: Ignacy Loyola a duchowość Wschodu; Starzec Ignacy; Duchowość chrześcijańskiego Wschodu