Jacek Filek

(ur. 1945), filozof, etyk, profesor Uniwersyte­tu im. Jana Długosza w Częstochowie, członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Ti­schnera, opublikował ponad sto rozpraw i ese­jów filozoficznych. Jest autorem ośmiu książek, spośród których wymienić trzeba: Filozofia jako etyka (2001); Filozofia odpowiedzialności XX wieku (2003); Życie, etyka, inni (2010) oraz Etyka. Reinterpretacja (2014).

Publikowane artykuły: