Kalina Wojciechowska

(ur. 1971), biblistka ewangelicka (luterańska), dr hab. nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warsza­wie i Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu oraz wykładowczyni w Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego; wi­ceprzewodnicząca Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Ostatnio opublikowała: Mądrość zstępująca z góry. Komentarz strukturalny do Listu św. Jaku­ba (wraz z ks. Mariuszem Rosikiem).

Publikowane artykuły: