Stanisław Łucarz SJ

Stanisław Łucarz SJ (ur. 1959), dr filozofii, wykładowca historii filozofii starożytnej i patrystycznej w Akademii „Ignatianum” w Krakowie, kierownik duchowy. Opublikował między innymi: Siedem grzechów głównych; Grób czy świątynia? Problematyka cielesności w antropologii Klemensa Aleksandryjskiego; Studia patrologiczne Tadeusza Sinki.