Paweł Rojek

(ur. 1981), filozof, socjolog, wykładowca w In­stytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, były redaktor naczelny kwartalni­ka „Pressje”, członek Klubu Jagiellońskiego. Ostatnio opublikował: Liturgia dziejów. Jan Paweł II i polski mesjanizm.