Stanisław Opiela SJ

(1938–2020), doktor filozofii, redaktor naczelny miesięcz­nika „Przegląd Powszechny” (1982–1991), przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego (1985–1991) i Niezależnego Regionu Ro­syjskiego Towarzystwa Jezusowego (1992–2000), se­kretarz Konfederacji Biskupów Federacji Rosyjskiej (1998–2000). Po wyjeździe z Rosji pracował między innymi w Katolickim Biurze Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE) w Strasburgu i w Brukseli.