Małgorzata Pierzchalska

biolog molekularny, absolwentka Uniwersyte­tu Jagiellońskiego, profesor Uniwersytetu Rol­niczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Naukowo pracuje nad zastosowaniem trójwy­miarowych modeli komórkowych w badaniach fizjologii ludzkich nabłonków – oddechowego i jelitowego.