Joanna Nowińska SM

(ur. 1975), doktor habilitowany teologii w zakresie biblistyki, wykładowca Pisma Świętego między innymi w Instytucie Teologii Księży Misjonarzy i na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, specjalizacja: apokaliptyka biblijna. Ostatnio opublikowała: Co słyszysz poza słowem? Sound design Apokalipsy św. Jana.