Henryk Prill SJ

(1955-2021), po ukończeniu nowicjatu w 1978 roku podejmował różne prace w Kolegium krakowskim i w Wydawnictwie WAM (1978-81). Następnie był Sekretarzem o. Prowincjała i współpracownikiem w redakcji „Posłańca Serca Jezusowego” (1981-84). Potem, przygotowując się do pracy misyjnej, uczył się języka angielskiego w Dublinie (1984-85). W latach (1985-2002) pracował na misjach w Zambii w ramach Prowincji Zambijskiej, do której w pełni należał od 1996 do 2009 r. W Lusace pełnił posługę Ministra (1985-91) i podejmował inne prace (1992-94). W Kabwe był Ministrem (1994-95) i pomagał w pracach duszpasterskich (1995-2002). Po roku sabatycznym w Krakowie (2002-03) pracował w Choma w Zambii (2003-06). Od 2006 r. mieszkał i leczył się w Kolegium krakowskim, pracując zarazem w Wydawnictwie WAM.