Tomasz Szarek

(ur. 1968) – profesor matematyki, wykładowca Po­litechniki Gdańskiej, kierownik sopockiego od­działu Instytutu Matematycznego PAN. Profe­sor wizytujący w wielu zagranicznych uczelniach (m.in. w Chicago, Oxfordzie, Cambridge, Paryżu i Ottawie). Jest również doktorem filozofii. Opu­blikował: Alvin Plantinga i spory o istnienie Boga.