Andriy Zelinsky SJ

(ur. 1979), doradca zwierzchnika Ukraińskiego Ko­ścioła Greckokatolickiego, wojskowy kapelan, za­stępca kierownika Departamentu Wojskowej Ka­pelanii Patriarszej Kurii UKGK, wykładowca Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Instytu­tu Przywództwa i Zarządzania UUK i Kijowskiego Duchownego Seminarium Trzech Wielkich Hierar­chów i Nauczycieli Kościoła UKGK, politolog, autor książek, publicysta, społecznik.

Publikowane artykuły: