Ks. Robert Skrzypczak

(ur. 1964), dr hab. teologii, profesor Akademii Katolic­kiej w Warszawie, członek Rady Naukowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Rady Naukowej Cen­trum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Zajmuje się per­sonalizmem włoskim, Soborem Watykańskim II, ekle­zjologią i antropologią teologiczną. Wyróżniony między innymi Medalem św. Edyty Stein. Ostatnio opubliko­wał: Ogień w Kościele.