Wojciech Ziółek SJ

(ur. 1963), uratowany grzesznik. Studiował teologię bi­blijną. Duszpasterz akademicki w opolskim „Xaveria­num” (1994–2000) i krakowskim „WAJ-u” (2001–2005) oraz proboszcz we Wrocławiu (2005–2008). W latach 2008–2014 przełożony Prowincji Towarzystwa Jezuso­wego. Inicjator Deon.pl i „Modlitwy w drodze”. Od 2015 roku pracuje w jezuickiej parafii w Tomsku na Syberii.