Witalij Osmołowski SJ

(ur. 1980), ukraiński jezuita, główny koordynator mi­sji humanitarnej „Jezuicka Pomoc dla Ukrainy” z ra­mienia Jesuit Refugee Service. Studiował prawo na Uniwersytecie w Żytomierzu, politologię w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszech­nej w Warszawie, filozofię w Instytucie Filozoficznym „Aloisianum” w Padwie, teologię w Hekima College w Nairobi i Jesuit School of Theology w Berkeley.