dojrzałośc duchowa

powiązane treści:

  1. Miłosierdzie a dojrzałość duchowa

    Badania nad rozwojem wiary w Boga pokazują, że o wiele trudniej jest podtrzymać wiarę w kochającego Boga niż w złego ducha. Może się to wydawać sprzeczne z intuicją, ponieważ wiara w kochającego Boga powinna dawać wsparcie i umacniać, czego nie spodziewamy się po złym duchu czy mściwym bóstwie.
  2. Życie Duchowe • JESIEŃ 108/2021

    Niechciane miłosierdzie