Kajfasz

powiązane treści:

  1. Gdyby nas piękniej kuszono

    O sumienności sumienia
    Spróbujmy przypatrzeć się sumienności sumienia kilku po­staci Nowego Testamentu, które odegrały znaczącą rolę w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym i religijnym ówczesnego pokolenia i takąż samą odgrywają dzisiaj.