kicz religijny

powiązane treści:

  1. Hostia jak zakaz ruchu

    Z Hieronimem Kreisem, benedyktynem z Tyńca, rozmawia Jacek Siepsiak SJ
    Z Hieronimem Kreisem, benedyktynem z Tyńca, rozmawia Jacek Siepsiak SJ
  2. Między hierofanią a brzydotą

    Nasze świątynie odzwierciedlają naszą wiarę, religijność, pobożność. Wszystkie te sfery winny podlegać wychowaniu, kształtowaniu, podnoszeniu. Wiara prymitywna będzie wyrażać się w prymitywnej sztuce religijnej. W tej zależności teologia musi jednak iść przed teorią sztuki. Kształtować należy najpierw piękno i dojrzałość wiary, która potem sama będzie poszukiwać dojrzałych i pięknych form artystycznych.