Kościół na Madagaskarze

powiązane treści:

  1. Nigdy w Polsce o nic nie prosiłem

    Z ks. Rafałem Brukarczykiem CM, misjonarzem, rozmawia Józef Augustyn SJ
    Ważne jest, by o misjach w Kościele mówić już najmłodszym jego członkom - dzieciom. Propagując wśród nich idee pracy na misjach, wykształca się pewną wrażliwość misyjną, pobudza do odpowiedzialności za misje. Na temat misji trzeba po prostu rozmawiać. Jeżeli tego zabraknie, misjonarz pozostanie turystą lub księdzem, który jeździ po parafiach i zbiera pieniądze.