Logos

powiązane treści:

  1. Na początku jest informacja

    Z ks. Grzegorzem Strzelczykiem rozmawia Bartłomiej Sury
    Z ks. Grzegorzem Strzelczykiem rozmawia Bartłomiej Sury (fragmenty wywiadu, który ukazał się na łamach jesiennego numeru "Życia Duchowego").
  2. Słowo wyobrażone, czyli chrześcijańska droga do Boga

    Wiara Kościoła, że najdoskonalszym wyobrażeniem Słowa Bożego jest człowieczeństwo Jezusa, pociąga za sobą przekonanie, że udział w Słowie Bożym (a tym samym w Bogu) człowiek zdobywa nie tyle przez znajomość spraw ziemskich i boskich, ile przez sposób życia na wzór Jezusa.