mistyka chrześcijańska

powiązane treści:

 1. Nawoływanie do zawierzenia Bogu

  Duchowe pouczenia Mistrza Eckharta
  Mistrz Eckhart głosił prawdy niełatwe i bezpośrednio dane jedynie nielicznym. Wszystko, co czynił, wypływało z wewnętrznej potrzeby dzielenia się zniewalającą oraz bezbrzeżną radością, która spłynęła na niego w łasce kontemplacji najświętszych tajemnic. Pragnął przywieść do Boga jak największą liczbę ludzi i napełnić ich ducha słodyczą Boskich ujawnień.
 2. "De imitatione Christi" Tomasza a Kempis

  Wbrew wrogości cywilizacji zachodniej wobec religii i moralności, człowiek współczesny nie zatracił głodu głębokiej duchowości. Im bardziej podważa się, atakuje, wyśmiewa i dławi potrzebę Boga w człowieku, tym wyraziściej daje ona o sobie znać. Lektura "De imitatione Christi" Tomasza a Kempis wychodzi jej naprzeciw.
 3. Kiedy mistyka jedna męskie z kobiecym

  Św. Paweł w Liście do Efezjan mówi, że podzieloną ludzkość jedna Chrystus, w sobie zadawszy śmierć wrogości (Ef 2, 16). Przyszedł On obalić bariery stawiane nieustannie między ludźmi, między mężczyznami i kobietami, przez pożądliwość, zawiść i rozpamiętywane urazy. Nie unicestwił jednak samego dzieła Stwórcy, który stworzył mężczyznę i niewiastę (Rdz 1, 27c).