Pedro Arrupe SJ

powiązane treści:

  1. Jak się rządzi jezuitami

    Ze Stanisławem Opielą SJ rozmawia Jacek Siepsiak SJ
    Ze Stanisławem Opielą SJ rozmawia Jacek Siepsiak SJ.
  2. Musimy stać się słabi, by głosić Chrystusa z mocą

    Księża powinni być świadkami tego, że ubóstwo i materialny nie­dostatek, niemoc i cierpienie przybliżają człowieka do Boga. Po­winni sami uczyć się Jezusa Chrystusa nie z podręcz­ników teologii, lecz krocząc z ubogimi, odrzuconymi, cierpiącymi z powodu niesprawiedliwości.