rezygnacja

powiązane treści:

  1. Ewangeliczne ubóstwo

    Ewangeliczne ubóstwo ma swoje źródło w ubóstwie Chrystusa. Jest ono inne i zaskakujące w konfrontacji z powierzchownym jego rozumieniem. Ubóstwo nie jest rezygnacją z posiadania, ale szkołą posiadania wszystkiego, co dane może być człowiekowi, aby urzeczywistnił swój pełny rozwój. Kto nie nie potrafi posiadać, jest niezdolny do ubóstwa.