świętowanie

powiązane treści:

 1. Od tańca do… świętowania

  Z Małgorzatą Brodą, dyrektorem Instytutu Europa Karpat przy Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, rozmawia Jacek Siepsiak SJ
  Z Małgorzatą Brodą, dyrektorem Instytutu Europa Karpat przy Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, rozmawia Jacek Siepsiak SJ.
 2. Czas apokalipsy

  Bóg chce, byśmy zakosztowali wieczności, przybliżyli się do Jego przedwiecznej istoty. Teraz być może trochę nas to przeraża, jednak Bóg podprowadza nas do czegoś innego, jakby chciał nam powiedzieć, że to nie w kalendarzu, w ustalonym rytmie czasu tkwi tajemnica naszego bezpieczeństwa. On sam jest jego gwarantem, On, który jest wieczny.
 3. Meandry wyborów szabatowych

  Jest wiele meandrów szabatowych, choćby uprawianie hobby czy nagłaśniany problem handlu w niedzielę. Przyglądnięcie się im z obu stron to zawsze dobre ćwiczenie dla naszego sumienia. Czy osiągam cel szabatu? To pytanie nie powinno nam odbierać radości szabatowej, a z drugiej strony, jeśli się z nim nie skonfrontujemy, owa radość może się ulotnić.
 4. Światowe Świętowanie Młodzieży

  Z Huguesem Barthélemym, wolontariuszem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, rozmawia Jacek Siepsiak SJ
  Z Huguesem Barthélemym, wolontariuszem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, rozmawia Jacek Siepsiak SJ.
 5. Krótka historia wypoczynku

  Kulturowe uwarunkowania i współczesne tendencje
  Pomiędzy sferą sakralną a profaniczną w życiu społecznym znajduje się czas odpoczynku. To, co przynależy do obowiązku pracy, zostaje zawieszone, a to, co zwykło się oddawać Bogu, już wypełniono. Wchodzimy w tak zwany wywczas, czyli w szczególną porę swobody, beztroski, często na łonie natury.