Uniwersalne Preferencje Apostolskie 2019-2029

powiązane treści:

  1. Żeby nie pochylać się nad ubogimi

    „Niezbędnym warunkiem do tego, byśmy stali się towarzyszami drogi w stylu Jezusa, w bliskości z ubogimi, jest «głoszenie Jego Ewangelii nadziei niezliczonej rzeszy ubogich zamieszkujących dzisiaj nasz świat»”.
  2. Życie Duchowe • JESIEŃ 100/2019

    Strategia jezuitów
    To już setny numer „Życia Duchowego”, kwartalnika wydawanego w Krakowie przez Ojców Jezuitów od 1994 roku. Z tej okazji „postanowiliśmy uchylić drzwi do jezuickiej kuchni i pokazać, na czym polega strategia jezuitów”.