życie duchowe w mieście

powiązane treści:

  1. Jerozolima czy Babilon?

    Życie duchowe w mieście
    Dzisiejsze miasta zawierają w sobie pierwiastki Jerozolimy i Babilonu. Prorocy miejskiej duchowości pokazują swoim życiem i słowami, że miasto nie jest przekleństwem, lecz błogosławieństwem. Nie chodzi o to, aby szukać Boga mimo miasta, lecz w mieście.