Żydzi w Polsce

powiązane treści:

  1. Świat chasydów

    Z Marcinem Wodzińskim, kierownikiem Zakładu Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawia Józef Augustyn SJ
    W wywiadzie została przedstawiona historia chasydyzmu, żydowskiego ruchu religijnego o charakterze mistycznym, który powstał w XVIII wieku na ziemiach polskich. Za jego twórcę uznaje się żyjącego w latach 1700-1760 Izraela ben-Elizera, zwanego Baal Szem Tow, co można przetłumaczyć jako "Pan Dobrego Imienia". Jego nauka była próbą syntezy tradycjonalizmu żydowskiego z mistycyzmem.