Ks. Mieczysław Rusiecki

(ur. 1932), profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, rekolekcjonista. Opublikował m.in.: Przedmiot katechezy potrydenckiej w Polsce (1566-1699).