Ks. Krzysztof Porosło

(ur. 1988), kapłan archidiecezji krakowskiej, pomy­słodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”, współpracuje z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym oraz portalem litur­gia.pl, odbywa studia doktoranckie z teologii dogma­tycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Ostatnio opublikował: Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie.